Påfågelöga solar sig

Vilket vårtecken! En vacker fjäril som solar vingarna på gräsmattan. Det är en påfågelöga som måste ha övervintrat som fullbildad fjäril. I Lilla fälthandboken om fjärilar kan man läsa att hanarna hävdar revir och t o m kan utmana fåglar som kommer i närheten! Larverna lever på brännässla och det har vi gott om runt knuten så hos oss lär de inte lida någon nöd.

Kommentera