På jakt i gräset!

Den här stora flugbaggen är ett rovdjur som gärna jagar på öppna marker, i skogsbryn och i blommor.
Wikipedia kan man läsa att larverna bl a övervintrar under stenar och kommer fram när snön töar. Då kan man ibland se stora antal larver ovanpå snön vilket gjort att  larverna även kallas snömaskar.

Kommentera