Ett bi på snödroppen!

Bi2-2015-03 Första dagen på året med över 10 grader varmt och sol, och bina kom direkt! Antagligen är detta ett honungsbi från Börringe Klosters bikupor som står uppställda en bit från vår tomt. Bin är en av få insekts-arter som hålls som husdjur och de lever i stora samhällen med en drottning. I samhället finns ofta över 2000 hanar (drönare) och upp till 60 000 arbetsbin!

Biet sticks bara i självförsvar. Gadden har hullingar som gör att biet inte kan dra ut gadden igen när den väl har använts. Efter att ett bi har stuckits dör det.

Kommentera