En groda i källaren!

Den här färggranna grodan bor i vår källare. Vi träffades en dag när jag skulle fixa med tvätten. Tror det är en Ätlig groda som arten heter. Dock är det inte bara den här sorten som är ätlig så namnet är felvisande. Honorna kan bli upp till 11 cm stora, men denna var bara ca 4 cm så den var knappast fullvuxen. I Sverige förekommer Ätlig groda till mesta del i sydvästra Skåne. Den äter leddjur, maskar, sniglar, grodyngel och i undantagsfall möss (kan man läsa på wikipedia)!

Kommentera