En fluga eller??

Fluga-webbDetta kryp hittade jag på uthusväggen. En fluga kan man ju tro, men efter lite googlande och undersökningar i mina insektsböcker lutar det mer åt en hårmygga tror jag nu. Enligt Alla dessa småkryp är hårmyggorna en kraftig variant av myggor som oftast är helsvarta och där speciellt hanarna är fluglika. Det finns ca 20 arter av hårmyggor i Sverige och någon av arterna kallas även marsmygga eftersom de tidigt på våren svärmar runt och äter nektar bland blommor. De fungerar därmed som viktiga pollinatörer av fruktträd och annat.

En liten liten fluga…

med stora stora ögon! Inte så konstigt att den kallas ögonfluga! I stort sett hela huvudet består faktiskt av de röda ögonen – vilket är typiskt för dessa flugor. Deras larver lever som parasiter på stritar. Ögonflugan lägger ett ägg i striten och när larven kläcks äter den upp sin värd inifrån. När värden till slut dör är larven fullvuxen och lämnar värden (som nu alltså bara består av ett skal) för att förpuppa sig. Läs mer på Wikipedia.

Blomfluga gillar blommor!

Runt våra två stora plymspireor är det mycket olika insekter som surrar omkring så här års. Idag såg jag bl a  den här blomflugan som enligt uppgiften på Wikipedia kallas fönsterblomfluga. För att vara blomfluga är den ovanligt stor och krafteg (kan bli upp till 18 mm lång). Den flyger gärna kring björnbärssnår och lägger sina ägg i humle- eller getingbon. När larverna sen är utvecklade lever de på getingarnas avfall.

Vacker men äcklig!

Den här flugan är ju ganska vacker kan man tycka, men namnet är inte lika vackert – köttfluga! På wikipedia kan man läsa att hos vissa arter av köttflugor behåller honan äggen inne i sin kropp tills de kläcks och föder då fram larverna – de kan därför sägas föda levande avkomma… Larverna placeras gärna i kadaver eller i sår hos större däggdjur – därav namnet köttfluga.

Irriterande surr!

Spyfluga på tallrikEtt irriterande surr hördes runt om i köket när vi lagade mat… Stor och ganska äcklig fluga! När vi tittade i vår insektsbok Insekter i Europa så kom vi fram till att det nog var en blå spyfluga. Det gjorde ju inte saken bättre…. Vi läste dessutom att honorna gärna kommer inomhus lockade av kött och fisk där de kan lägga ägg, örk! Vi smällde den med flugsmällaren!