Det skimmrar i rosenbusken!

Det är inte så ofta man ser en så här blå fjäril. Detta är en Sälgskimmerfjäril som blir upp till 74 mm mellan vingspetsarna och finns i Skåne och Blekinge. Den övervintrar som larv och lever på sälg och andra Salix-växter. Tillhör praktfjärilarna. Att det är en hane kan man tydligt se eftersom det endast är de som är blåskimmrande. Honorna är bruna men med samma vita tecken.