På vakt i nattens mörker!

När jag gick och lade mig igår kväll hade den här krabaten redan börjar sitt arbetspass genom att sitta och spana på byten. Den hade spunnit ett fint runt nät utanför vår ytterdörr, och faktiskt hade den fått ett byte i nätet när dagen grydde. Enligt uppgifter på Wikipedia är korsspindeln inte den enda spindeln i Sverige som är giftig – flera spindelarter använder gift som vapen, men de är inte giftiga för människor – inte ens korsspindeln. Korsspindelns gift är t o m svagare än en getings och ger bara lätt klåda ungefär som ett stick från en mygga.